Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 

Міжнародні митні регулятори

 

Лекції 


 

 

Критерії оцінювання студентів

 

Робоча програма

 

Програма курсу

 

 

 

Дисципліна „Міжнародні митні регулятори" входить до навчального плану з підготовки бакалаврів спеціальності „Міжнародні економічні відносини". Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними аргументами прихильників різних теорій зовнішньої торгівлі, аналіз основних принципів формування митної політики в різних країнах.

 

Тема 1. Митно-тарифна політика та основні засади її реалізації

 

 

Завдання митно-тарифної політики в сучасній системі державності. Історичні засади виникнення митної справи.  Органи державного управління в сфері митно-тарифного регулювання України.  Організаційна структура та інфраструктура митної служби України. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції.

 

Тема 2. Митно-тарифні інструменти регулювання зовнішньоторговельної діяльності

 

 

Мито та його функції. Вплив мита на економіку малої та великої країни. Вплив мита на становище національного споживача та на доходи держави. Рівень митних тарифів. Ефективне і номінальне мито. Нетарифне регулювання як захід регулювання ЗЕД. Класифікація інструментів нетарифного регулювання. Економічні наслідки застосування інструментів нетарифного регулювання.

 

 

Тема 3.  Нетарифні обмеження в системі митного регулювання

 

 

Зміст та класифікація нетарифних заходів. Кількісні обмеження у зовнішній торгівлі. Наслідки дії кількісних обмежень. Заходи адміністративного характеру. Зміст та призначення ліцензування. Види ліцензій. Особливості застосування технічних бар'єрів та митних процедур. Монополістичні заходи та їх вплив на зовнішню торгівлю. Податкові засоби регулювання та заходи цінового контролю

 

Тема 4. Структура митного тарифу

 

Суть терміну "митний тариф". Загальні підходи до побудови митного тарифу. Класифікація товарів в митних цілях. Аргументи на користь доцільності створення  міжнародної класифікації товарів. Країна походження імпортованого товару як інструмент митного регулювання. Сутність митної вартості та порядок її визначення. Структура Єдиного митного тарифу.

 

Тема 5. Обов'язкові митні платежі

 

 

Функціональні завдання митних платежів (фіскальні, стимулюючі, регулятивні). Види митних платежів. Митні збори: призначення і порядок нарахування. Порядок та особливості нарахування ввізного та вивізного мита. Порядок  нарахування акцизного збору. Податок на додану вартість: призначення і порядок нарахування. Причини і механізм формування пільг по сплаті митних платежів.

 

 

Тема 6.  Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товару

 

Завдання і напрямки організації митного контролю. Технологія митного контролю. Форми (види) митного контролю. Систематизація митних режимів. Митне оформлення: мета та механізм здійснення. Документи, необхідні для митного оформлення вантажів. Загальні положення, функціональне призначення, правовий (юридичний) статус ВМД. Загальний порядок оформлення ВМД.

 

Тема 7. Правові форми співробітництва держав з митних питань

 

Міжнародні організації з питань митної справи. Всесвітня митна організація (ВМО). Основні міжнародні угоди з митних питань. Діяльність Світової організації торгівлі (СОТ) у сфері митного регулювання. Перспективи реформування митно-тарифної політики України у зв'язку з приєднанням до СОТ.

 

 

Тема 8. Митне регулювання зовнішньої торгівлі в зарубіжних країнах

 

Світовий цивілізаційний досвід митної справи та митне законодавство. Тарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі інших країн. Митне регулювання в країнах СНД. Митне регулювання в країнах ЄС. Трансформація митного регулювання в країнах Центральної та Східної Європи. Нетарифне регулювання експорту та імпорту в зарубіжних країнах. Особливості організації митної справи та митних процедур в митно-тарифному регулюванні зарубіжних країн. Роль СОТ в процесі уніфікації інструментів регулювання зовнішньої торгівлі.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"