Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 

Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права


Лекція 1 - ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ОБЛАСТІ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Лекція 2 - ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Лекція 3 - СУЧАСНІ ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ СУЧАСНІ ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ

Лекція 4 - ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ

Лекція 5 - ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПРАВ НА ТЕХНОЛОГІЮ

Лекція 6 - ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ТЕХНОЛОГІЙ І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Лекція 7 - УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Критерії оцінювання

 

Робоча програма

Робоча програма - магістри

 

Програма курсу

 

 

Дисципліна „Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права" охоплює питання, пов'язані із комерціалізацію результатів інтелектуальної праці, їх правовою охороною, особливостями виходу на міжнародні ринки високотехнологічної продукції та правовим регулюванням передачі технологій і об'єктів патентного права.

 

Тема 1. Особливості міжнародного економічного співробітництва в області передачі технологій і об'єктів патентного права

 

Техноглобалізм і процеси обміну технологіями. Стадії економічного розвитку та еволюція технологій. Підходи до визначення поняття «технологія». Етапи життєвого циклу технологій. Технологічні уклади.  Проблеми регулювання міжнародного обміну технологіями. Комерційний та некомерційний обмін технологіями.

 

Тема 2. Сучасні форми та засоби технологічного обміну

 

Характеристика ринків технологій. Структура інтелектуальної власності та її правова охорона. Основні канали розповсюдження технологій. Міжнародна торгівля ліцензіями. Державний контроль за виконанням ліцензій. Специфіка технологічного обміну - лізинг, спільне підприємництво, франчайзинг, інжиніринг.

 

Тема 3. Юридичний порядок оформлення передачі технологій. Правове регулювання передачі технологій

 

Правова основа комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Законодавство України у сфері регулювання процесу комерціалізації технологій. Міжнародна система регулювання передачі об'єктів інтелектуальної власності. Види угод, що застосовуються в практиці передачі технологій. Особливості угоди про продаж „ноу-хау".

 

Тема 4. Лізинг: сутність та переваги, організаційно-методичне забезпечення лізингового процесу

 

Економічна суть лізингових операцій та їх роль у інноваційному розвитку підприємств. Види лізингу. Основні схеми реалізації лізингових угод. Переваги і недоліки лізингу. Основні умови та порядок укладання лізингової угоди. Методи розрахунку лізингових платежів. Організаційне та нормативно-правове забезпечення лізингового процесу.

 

Тема 5. Франчайзинговий договір та виключне право інтелектуальної власності

 

Поняття та економічна суть франчайзингових операцій. Історичні аспекти розвитку франчайзингу як виду економічної діяльності.  Організаційні форми, види та моделі франчайзингу. Основні умови франчайзингового договору. Види франшизи. Право інтелектуальної власності у франчайзинговій угоді. Нормативно-правове забезпечення франчайзингу в Україні та світова практика  регулювання франчайзингових відносин.

 

Тема 6. Особливості стратегії маркетингу технологій і високотехнологічної продукції

 

Етапи розвитку маркетингу науково-технічних рішень. Концепція комплексного маркетингу. Основні елементи стратегії проштовхування нових технологій. Технологічний аудит. Методи прогнозування технологій. Підготовка до проведення переговорів. Стратегія і тактика проведення переговорів.

 

Тема 7. Венчурне підприємництво як джерело фінансування науково-технічних розробок

 

Визначення венчурного підприємства, його відмінність від інших організаційних форм інноваційного підприємництва. Особливості венчурного механізму фінансування інноваційних проектів. Характеристика основних етапів венчурного фінансування. Основні принципи мінімізації фінансових ризиків при венчурному інвестуванні. Характеристика джерел венчурного капіталу. Державне регулювання венчурного бізнесу в розвинених країнах. Стан і перспективи венчурного фінансування в Україні.

 

Тема 8. Україна у процесах комерціалізації передачі технологій

 

Сучасний стан трансферу технологій в Україні. Найбільш поширені комерційні форми технологічного обміну в Україні. Трансфер продукції окремих галузей промисловості. Результати комерціалізації технологій і об'єктів патентного права в Україні.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"