Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Іллегалізація економічної діяльності

 

Лекція 1   Основи „тіньової" економіки  

Лекція 2   Методи оцінки іллегальної економіки

Лекція 3   Методи оцінки іллегальної економіки (Частина 2)

Лекція 4   Ознаки економічної злочинності   

Лекція 5   Сутність та ознаки організованої злочинності

Лекція 6   Типології дегалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції

Лекція 7   Поняття та походження офшорних юриздикцій. Принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій

 

Домашнє завдання №1

Домашнє завдання №2

Домашнє завдання №3

Домашнє завдання №4

 

Рейтинг

 

Програма курсу

 

Назва теми

Рекомендована література

1

Основи „тіньової" і кримінальної економіки

1.  Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С. С.25-89.

2.  Латов Ю., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебнное пособие для Вузов/Под ред.. д.п.н., д.ю.н., проф. Кикотя.-М.: Норма, 2006.-336 с.-С.11-55. 50-80.

2

Економічна злочинність

1.               Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С. С.118-127.

2.               Латов Ю., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебнное пособие для Вузов/Под ред.. д.п.н., д.ю.н., проф. Кикотя.-М.: Норма, 2006.-336 с.-С. 57-78

3.               Мишин Г.К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинар­ного изучения). - М.: ВНИИ МВД России, 1994, С. 33-34.

3

Організована злочинність у системі кримінальних економічних відносин.

1.               Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.152-225.

2.               Латов Ю., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебнное пособие для Вузов/Под ред.. д.п.н., д.ю.н., проф. Кикотя.-М.: Норма, 2006.-336 с.-С.176-202.

3.               Ечмаков  С.М. Теневая экономика: анализ и  моделирование. - М.: Финансы и  статистика, 2004.-408 с.50-80.

4

Легалізація (відмивання) кримінальних коштів

1.        Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.230-292

2.         Богословська І. Преступление и наказание. Или прощение// Національна безпека і оборона.-№ 2 (50).-2004.-С.27-29.

3.         Попов Ю.Н. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: Учебник. - М: Дело,2005.-240с.

4.         Лысенков Ю.М.Отмывание грязных денег.-К.:Вестник фондового рынка.-2003.-490с.

5

Офшорні території й економічна злочинність

1.   Тіньова економіка та загальні тенденції у практиці боротьби з відмиванням "брудних" коштів в Україні (http://www.sta.gov.ua/news.php3?2555).

2.   Яковлева Р. Р. Офшорные зоны и теневая экономическая деятельность /Р. Р. Яковлева// Банковское право. - 2005. - № 3. - С. 42 - 44.

3.   Arrastia J. Money Laundering - a US perspective //Money Laudering control /Ed by B. Ride and M. Ache. - Dublin, 1996. - P.228-260.

4.   Про боротьбу з "відмиванням" коштів, отриманих злочинним шляхом // Матеріали Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України. - К., 1998.

6

Транснаціональна кримінальна економічна діяльність

1.         Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.152-225.

2.         Латов Ю., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебнное пособие для Вузов/Под ред.. д.п.н., д.ю.н., проф. Кикотя.-М.: Норма, 2006.-336 с.-С.176-202.

3.         Ечмаков  С.М. Теневая экономика: анализ и  моделирование. - М.: Финансы и  статистика, 2004.-408 с.133-185

7

Іллегальні деформації і злочинність в економіці України.

1.   Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.118-149

2.   Бродський М. Украина - не Боливия, или как обворовали народ... // Національна безпека і оборона. - 2004. - № 2 (50).- С. 29 - 32.

3.   Громадська думка про перебіг та наслідки приватизації в Україні; причини тінізації економіки; можливість легалізації тіньових капіталів // Національна безпека і оборона. - 2004. - № 2 (50).- С. 46 - 48.

8

Економічна злочинність у фінансово-кредитній системі Україні.

1.         Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.96-105

2.         Ечмаков  С.М. Теневая экономика: анализ и  моделирование. - М.: Финансы и  статистика, 2004.-408 с.185-211

3.        Базилевич В., Мазур І. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки// Економіка України. - 2004. - №8. - С. 36-44.

4.        Блащук Ю. О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції // Вісник Національного банку України. - 2001. - № 4. - С. 28-29.

9

Контроль над економічною злочинністю в Україні.

1.         Духов В.Е. Экономическа разведка и безопасность  бизнеса .-К.:ИМ СО МО Украина., НФВ «Студцентр», 1997-175 с. 142-174.

2.         Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой  тайны.-Монография.-К.:Издательский Дом «Ин Юре», 2000.-400.-с.10-197.

3.         Пастернак-Таранушенко Г. Економічна  безпека  держави. Підручник для держ.службовців, науковців, студентів, аспірантів ВНЗ  економічного  профілю/За ред. проф. Б.Кравченка.-К.:"Кондор", 2002.-302 с.-С.39-85.

4.         Державна програма „Контрабанді - стоп" на 2005-2006 роки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 260 (http://www.vindpa.vc.ukrtel.%20net/new_page_307.htm).

 

Статті:

1.   Методичні аспекти аналізу рівня економічної безпеки регіону

2.   Негативные последствия деятельности отдельных религиозных общин на территории постсоветских государств

3.   Вплив тінізації  виборчого процесу на економічну  АКТИВНІСТЬ

4.   Недосконаолість фінансування передвиборчого процесу в Україні як загроза соціально-економічному розвитку країни

5.   Проблеми іллегалізації ринку  програмних продуктів

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"