Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Перехідні економічні системи

 

Лекції

 

Stiglitz98wider

 

Робоча програма

 

Програма курсу

 

теми

література

 

1.

Типологізація соціально-економічного розвитку         

1.Красникова Е.В. Экономика переходного периода. Изд-во М: Омега-Л, 2005

2.Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка.- К.:»Академія», 2004

2.

Економічні системи

1.Красникова Е.В. Экономика переходного периода. Изд-во М: Омега-Л, 2005

2.Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка.- К.:»Академія», 2004

3.Економічні системи. Монографія. Том 1. Львів: Видавництво ЛКА, 2006.- 484 С.

3.

Змішана економічна система

1.Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка.- К.:»Академія», 2004

2.Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник.- К.: Знання, 2006.- 429

4.

Економічна структура ЗЕС.

1.   Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка.- К.:»Академія», 2004

2.   Злупко С. Перехідна економіка: сучасна Україна.- К.: Знання, 2006.- 367 с.

3.   Економічні системи. Монографія. Том 1. Львів: Видавництво ЛКА, 2006.- 484 С.

5.

Проблеми концентрації економічної влади та монополізації економіки.

1.   Злупко С. Перехідна економіка: сучасна Україна.- К.: Знання, 2006.- 367 с.

2.   Економічні системи. Монографія. Том 1. Львів: Видавництво ЛКА, 2006.- 484 С.

6.

Соціальна політика в ЗЕС

1.   Економічні системи. Монографія. Том 1. Львів: Видавництво ЛКА, 2006.- 484 С.

2.   Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник.- К.: Знання, 2006.- 429

7.

Зовнішньоекономічні аспекти ЗЕС

1.   Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка.- К.:»Академія», 2004

2.   Злупко С. Перехідна економіка: сучасна Україна.- К.: Знання, 2006.- 367 с.

3.   Аніловська Г.Я., Яремко Л.А. Гос­подар­ська глобалізація та управління зовні­ньо­еко­номічною сферою.- Львів: Вид-во ЛКА, 2001

8.

Роль держави в ЗЕС

1.Аніловська Г.Я., Яремко Л.А. Господарська глобалізація та управління зовнішньоеконо­мічною сферою.- Львів: Вид-во ЛКА, 2001

2.Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка.- К.:»Академія», 2004

3.Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник.- К.: Знання, 2006.- 429

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"