Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 

Методика викладання Міжнародних економічних відносин

 

Лекції


 

Критерії оцінювання студентів

 

Робоча програма 

 

 Програма курсу


Мета вивчення курсу - дати студентам систематизоване уявлення про теоретичні і практичні аспекти викладання у вищому навчальному закладі курсу "Міжнародні еконо­мічні відносини", ознайомити їх з відповідними принципами, засобами організації та прийомами підготовки та проведення занять, налагодження самостійної роботи студентів та контролю знань, а також набути навички самостійного викладання МЕВ.

 

Тема 1. Методика викладання МЕВ як навчальний курс та галузь педагогічної науки

 

Підходи до визначення поняття „методика викладання". Специфіка курсу „Міжнародні економічні відносини". Зміст і завдання навчального курсу. Розробка стратегічних та тактичних напрямів викладання дисципліни.  Зв'язок методики викладання з іншими навчальними дисциплінами. Залежність методики викладання МЕВ від змісту предмету і складу студентів.

 

Тема 2. Робота з групою у процесі викладацької діяльності

 

Студентська група як середовище поширення навчальної інформації. Активізація навчання як педагогічна проблема. Специфіка педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах. Встановлення психологічного та емоційного контакту із студентською групою.

 

Тема 3. Традиційні, активні та прогресивні форми викладання МЕВ

 

Поняття традиційних і активних форм викладання МЕВ. Види традиційних і активних форм викладання. Дискусії як форма ефективного викладання. Використання технічних засобів у процесі викладання МЕВ.

 

Тема 4. Методичні вимоги до підготовки та читання лекцій з МЕВ

 

Лекція як спосіб передачі знань. Етапи підготовки лекцій. Умови ефективного проведення лекційних занять. Практичні аспекти проведення лекції.

 

Тема 5. Методичні вимоги до підготовки та проведення семінарських (практичних) занять з МЕВ

 

Місце і роль семінарських (практичних) занять у навчальному процесі.  Основні правила проведення занять. Традиційні і сучасні форми семінарських (практичних) занять з МЕВ. Методика проведення семінарського (практичного) заняття з МЕВ.

 

Тема 6. Інтерактивні методи роботи зі студентами під час вивчення міжнародних економічних відносин

 

Інтерактивні методи роботи як нова форма навчальної діяльності. Види інтерактивних методів навчання. Особливості використання методів інтерактивного навчання у процесі вивчення МЕВ.

 

Тема 7. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення МЕВ та керівництво курсовими і дипломними роботами

 

Особливості самостійної роботи студентів. Самостійна робота як методична проблема. Методичні вимоги до організації самоосвіти студентів з МЕВ. Керівництво науковими роботами студентів спеціальності "МЕВ".

 

Тема 8. Методика контролю знань студентів з міжнародних економічних відносин

 

Контроль знань студентів як методична проблема. Форми і система контролю знань студентів. Особливості і цілі проміжного контролю знань.  Підсумковий контроль знань: форми, завдання, проблеми організації.  Методичні вимоги до проведення заліків, іспитів з МЕВ.

 

Тема 9. Документальне забезпечення курсу „міжнародні економічні відносини"

Значення документального забезпечення навчального процесу.  Основні види навчальних документів викладача курсу МЕВ. Навчальні плани і навчальні програми - вихідні документи планування та організації навчального процесу. Методичні вказівки до вивчення курсу.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"