Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Світові фінанси

 

Лекція 1 Етапи становлення сучасної світової фінансової системи

Лекція 1 Теорії сучасних глобальних дисбалансів

Лекція 2 Координація економічної політики у промислових країнах та її наслідки для країн світової “периферії”

Лекція 3 Сучасні проблеми надмірного державного боргу: міжнародний вимір 

Лекція 4 Механізми фінансових криз

Лекція 5 Підходи до регулювання потоків капіталу

Лекція 6 Пропозиції щодореформування світової фінансової системи

 

Домашнє завдання:  №1  №2  дані

 

Програма курсу

 

№ теми

Тема

години

Рекомендована література

1.

Етапи становлення сучасної світової фінансової системи

4

1.      Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою // Вісник НБУ. - 2006. - № 7. - С. 2-7.

2.      Бойцун Н., Стукало Н. Міжнародні фінанси. - 2-ге видання. - К.: ВД "Про­фесіонал", 2005. - С. 12-28.

3.      Економічна теорія: Підручник / за ред. В.М. Тарасовича. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - С. 585-603.

4.      Aliber R. The Dollar's Day of Reckoning // The Wilson Quarterly. - 2005. - No. 1. - P. 14-24.

5.      Allen F., M. Chui, and A. Maddaloni. Financial Systems in Europe, the USA, and Asia // Oxford Review of Economic Policy. ─ 2004. ─ Vol. 20. ─ No. 4. ─ P. 490─508.   

6.      McKinnon R. I. The Rules of the Game: International Money in Historical Pers­pec­tive / The Rules of the Game: International Money and Exchange Rates. - Cam­bridge, Mass.; London: The MIT Press, 1999. - P. 23-90.

7.      Scheller H. The European Central Bank: History, Role, and Functions. ─ Frank­furt: ECB, 2004. ─ 227 p.

 

2.

Координація економічної політики промислових країн та її наслідки для країн світової „периферії"

4

1.            Мальчик М., Федорук Л. Фінансово-економічні аспекти Європейської інтеграції України // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. - Луцьк, 2006. - С. 60-63.

2.            Obstfeld M., J. Shambaugh, and A. Taylor. The Trilemma in History: Tradeoffs Among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility. NBER Working Paper No. 10396. ─ Washington: NBER, 2004. ─ 39 p. 

3.            Suzuki Y. Autonomy and Coordination of Monetary Policy in a Global Economic Order // Cato Journal. - 1990.  - Vol. 10. - No. 2. -  P. 565-571.

4.            Rogoff K. U.S. Imbalances and the Euro's Outlook // Cato Journal. - 2004.  - Vol. 24. - No. 1─2. -  P. 41-43.

5.            Minford P. Britain, the Euro, and the Five Tests // Cato Journal. - 2004.  - Vol. 24. - No. 1─2. -  P. 75-87.

 

3.

Особливості виникаючих ринків

2

1.      Набок Р., Шитко О. Фондові ринки у країнах─нових членах ЄС: становлення і перспективи // Вісник НБУ. ─ 2005. ─ № 7. ─ С. 29─33.

2.      Шевчук В. Економічні реформи в Латинській Америці: від фінансової ста­бі­лі­зації до стійкого економічного зростання. - Львів: Каменяр, 1999. - С. 209-212, 219-222, 242-247, 266-275, 289-300.

3.      Agenor P.-R. Benefits and Costs of International Financial Integration: Theory and Facts. ─ Washington: World Bank, 2001. ─ 57 p.

4.      Kaminsky G., S. Schmukler. Short-Run Pain, Long-Run Gain: The Effects of Fi­nan­cial Liberalization. IMF Working Paper No. 34. - Washington: IMF, 2003. ─ 59 p.

5.      Mody A. What Is an Emerging Market? IMF Working Paper No. 177. ─ Washington: IMF, 2004. ─ 23 p.

6.      Obstfeld M. Globalization, Macroeconomic Performance, and the Exchange Rates of Emerging Economies. NBER Working Paper No. 10849. ─ Washington: NBER, 2004. ─ 26 p.   

 

4.

Джерела нестабільності світових фінансових ринків

2

1.      Бойцун Н., Стукало Н. Міжнародні фінанси. - 2-ге видання. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - С. 29-61.

2.      Summers L. International Financial Crisis: Causes, Preventions, and Cures // The American Economic Review. ─  2000. ─ Vol. 90. ─ No. 2. ─ P. 1─16. 

3.      Banks in trouble: the bigger they are // The Economist. -  October 28. -  2000. - С. 91-97.

4.      Alba P., Bhattacharya A., Claessens S., Ghosh S., Hernandez E.  Volatility and Contagion in a Finacially-Integrated World: Lessons from East Asia's Recent Experience. WB Working Paper No. 372. - Washington: World Bank, 2001.

5.      Boughton J. Different Strokes? Common and Uncommon Responses to Financial Crises. IMF Working Paper No. 12. - Washington: IMF, 2001.

6.      Dailami M. Managing Risks of Capital Mobility. WB Working Paper No. 924. - Washington: World Bank, 2000.

7.      Hernandez L., Valdes R. What Drives Contagion: Trade, Neighborhood, or Financial Links? IMF Working Paper No. 29. - Washington: IMF, 2001.

8.      Kawal M., Newfarmer R., Schmukler S. Crisis and Contagion in East Asia: Nine Lessons. - Washington: World Bank, 2001.

9.      Lane P., Milesi-Ferretti G. External Capital Structure: Theory and Evidence. IMF Working Paper No. 152. - Washington: IMF, 2000.

 

5.

Підходи до регулювання потоків капіталу

2

1. Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні // Вісник НБУ. - 2006. - № 1. - С. 28-34. 

2. Kaminsky G., Reinhart K., C. Vegh. When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies. NBER Working Paper No. 10780. ─ Washington: NBER, 2004. ─ 51 p.  

3. Habermeier K., Kirilenko A. Securities Transaction Taxes and Financial Markets. IMF Working Paper No. 51. - Washington: IMF, 2001.

4. Forbes K. Capital Controls: Mud in the Wheels of the Market Efficiency // Cato Journal. ─ 2005. ─ Vol. 25. ─ No. 1. ─ P. 153─166.

 

6.

Пропозиції щодо реформування світової фінансової системи

4

1.      Сорос Д. Новая глобальная архитектура // Вопросы экономики. -  № . -  2000. - С. 56─84.

2.      Eichengreen B. Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods. NBER Working Paper No. 10497. ─ Washington: NBER, 2004. ─ 39 p.

3.      Goldstein M. Strengthening the International Financial Architecture: Where Do We Stand? ─ Washington: Institute for International Economics, 2000.  ─ 37 p.

4.      McKinnon R. I. From Plaza-Louvre to a Common Monetary Standard for the Twenty-First Century / The Rules of the Game: International Money and Exchange Rates. - Cambridge, Mass.; London: The MIT Press, 1999. - P. 495─526.

5.      Zedillo E. On the New International Order. Second Annual Stavros S. Niarchos Lecture. ─ Washington: Institute for International Economics, 2003. ─ 12 p.

 

 

 

18

 

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"