Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія

Методологія і методи наукових досліджень з МЕВ

 

  Програма курсу

 

Назва теми

Література

1.

Введення в курс „Методологія і методи наукових досліджень з МЕВ"

1. Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. - Мн.: ООО «Информпресс», 2002. - 176с.

2. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / За ред. В.С. Марцина. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002. - 128с.

3. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. - К.: ІМОЛА, 2003. - 116с.

4. Смольский С.М., Филиппов Л.И. Три шага к профессии: наука, диссертация, педагогика. - Одесса, Нептун-Технология, 2005. - 128с.

2.

Методи наукових досліджень

1. Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. - Мн.: ООО «Информпресс», 2002. - 176с.

2. 6. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / За ред. В.С. Марцина. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002. - 128с.

3. Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 178с.

4. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 192с.

5. Мочерний С.В. Методологія економічних досліджень. - Львів: Світ, 2001. - 416с.

3.

Організація праці при проведенні наукових досліджень

1. Орлофф Е., Левінсон К. На  роботу - за 60 секунд: керівництво з управління домашнім офісом / Пер. з англ. -  Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2005. - 256с.

2. Прейси Б. Управляй своим временем и удвой результаты: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. - 64с.

3. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. - К.:КНЕУ, 2000. - 232с.

4.

Стратегія і тактика у наукових дослідженнях

1. Кауфман Х.Р. Тактики успеха в бизнесе и науке. - М.: Интелект, 1993. - 159с.

2. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. - К.:КНЕУ, 2000. - 232с.

3.  Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учебное пособие. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. - 110с.

5.

Наукове дослідження та методика його виконання

1.  Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учебное пособие. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. - 110с.

2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К.: АБУ, 2002. - 480с.

3. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. - 2-е видання, перероблене і доповнене. - К.: ВД „Професіонал", 2004. - 208с.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"