Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 

Шайда Оксана Євдокимівна

, 1975 року народження.

У 1997 році закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, спеціальність за дипломом "Економічна кібернетика", кваліфікація "Економіст-математик".

Протягом 1997-2000 рр. навчалася в стаціонарній  аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка при кафедрі економічної кібернетики економічного факультету.

Кандидат економічних наук з 2002 року. 7 грудня 2001року захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді Львівського державного університету імені Івана Франка за темою "Моделювання впливу податкової політики на ділову активність суб'єктів підприємницької діяльності" - науковий керівник проф.Вовк В.М. Диплом ДК № 014654 від 12 червня 2002 року.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

серпень 2000 - січень 2004 рр. - асистент кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії;

лютий 2004 - по даний час - доцент кафедри міжнародних економічних відносин  Львівської комерційної академії.

Читає лекції та проводить семінарські і практичні заняття для студентів факультету міжнародних економічних відносин з дисциплін "Вступ у спеціальність", "Економічна дипломатія", "Дипломатичний протокол та етикет", „Міжнародні відносини та світова політика", "Дипломатична та консульська служба".

З 2004 року виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з наукової діяльності,

Посібники

Шайда О.Є. Дипломатичний протокол та етикет: Навчально-методичний посібник. ─ Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005.- 128 с.

Публікації

Федорчук А.І., Шайда О.Є. Оптимізація структури системи збуту товару за допомогою економіко-математичної моделі // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта – 2004”. Том 19. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 83-84.

Шайда О.Є. Вплив податкової політики України на забезпечення її економічної безпеки // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта “2004”. Том 8. Зовнішньоекономічні відносини. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 47-49.

Шайда О.Є. Україна в контексті глобалізації світової економіки Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 192: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 605-611.

Шайда О.Є. Економетричний аналіз інвестиційних процесів в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. Том 2. – Хмельницький, ХНУ, 2005. – С. 84-86.

Шайда О.Є. Проблеми розвитку банківської діяльності в Україні в контексті інтеграції в Європейський союз // Вісник ЛКА. Серія економічна. Випуск 18. Частина 2. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наукової конференції „Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції”. – Львів, ЛКА, 2005. – С. 295-299.

Шайда О.Є. Оптимізація ефективності зовнішньоторговельних операцій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки’2005”. Том 14. Математичні методи в економіці. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 95-97.

Федорчук А.І., Федорчук Є.Н. Шайда О.Є. Нечітке моделюваня задачі оцінювання конкурентоздатності марочних товарів. «Економіка:проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць». Випуск 229. Том ІІ.-Дніпропетровськ, ДНУ, 2007. - С. 600 - 604.

Федорчук А.І., Федорчук Є.Н. Шайда О.Є. Застосування кластерного аналізу для прогнозування вмісту продуктового кошика // «Економіка:проблеми теорії та практики». Збірник наукових праць. Випуск 238. Том ІІІ.-Дніпрпетровськ, ДНУ, 2008. - с. 485-490.

Шайда О.Є. Суть та значення малого бізнесу у системі підприємництва // Економіка:проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 262. Том V.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - С. 1249-1254.

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"