Кафедра міжнародних економічних відносин Львівська комерційна академія
 

Василиця Оксана Богданівна

Асистент кафедри МЕВ

Освіта - Львівська комерційна академія, магістр міжнародних економічних відносин

Дисципліни, що викладаються:

- "Теорія міжнародних відносин "(2 курс, спеціальність 6.030403)

- "Міжнародні економічні відносини" (3 курс, спеціальність 6.030403).

- "Міжнародна інформація " (2 курс, спеціальність 6.030403)

Для заочного факультету  -  дисципліни: „Міжнародний менеджмент".

Виконується дисертаційне дослідження на тему: «Методи оцінки ефектів припливу іноземного капіталу до посттрансформаційних економік». Основним напрямом наукових досліджень є вивчення впливу іноземного капіталу на економіку посттрансформаційних країн та України зокрема.

Досягнення: переможець конкурсу (І місце) "Новітні інтелект" - квітень 2009 року, тема роботи: "Стратегічні напрями щодо сприяння розвитку туризму в Україні" link

Публікація результатів наукової праці

 

  • 1. Василиця О.Б. Інституційне забезпечення притоку капіталу до країн Центрально-Східної Європи / О.Б. Василиця // "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект". -Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2010. - с. 922-925. - 0,5 д.а.
  • 2. Василиця О.Б. Деструктивний аспект прямого іноземного інвестування в економіку України // Вісник ЛКА (подано до друку)
  • 3. Василиця О.Б. Іноземні інвестиції як чинник диспропорцій в економіці України. // подано до друку link
  • 4. Василиця О.Б. Іноземне інвестування: загрози економічній безпеці України. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (подано до друку).

Дисципліни, що викладаються:

- "Теорія міжнародних відносин "(2 курс, спеціальність 6.030403)

- "Міжнародні економічні відносини" (3 курс, спеціальність 6.030403)

Публікації

  • 1. Василиця О.Б. Інституційне забезпечення притоку капіталу до країн Центрально-Східної Європи / О.Б. Василиця // "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект". -Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2010. - с. 922-925. - 0,5 д.а. link
  • 2. Василиця О.Б. Деструктивний аспект прямого іноземного інвестування в економіку України // Вісник ЛКА (подано до друку)
  • 3. Василиця О.Б. Іноземні інвестиції як чинник диспропорцій в економіці України. // подано до друку link
  • 4. Василиця О.Б. Іноземне інвестування: загрози економічній безпеці України. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (подано до друку). link

 

- "Міжнародна інформація " (2 курс, спеціальність 6.030403)

Для заочного факультету  -  дисципліни: „Міжнародний менеджмент".

 

Створити сайт у дизайн-студії "Літо"